Anyakönyvi Hivatal

Kedves Házasuló!

 

Tisztelettel köszöntöm Önt a győri Anyakönyvi Hivatal dolgozói nevében. Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy információval láthatjuk el tervezett házasságkötésével kapcsolatosan.

A házasságkötési eljárást a Polgári Törvénykönyv szabályozza, ami azt jelenti, hogy a házasságkötés törvényi feltételei, az eljárási szabályok országos szinten egyforma joggyakorlatot követelnek. Azonban a házasságkötés nem csupán hatósági eljárás. Így a tájegységek, városok, községek hagyományai is átitatják, változatossá teszik a házasságkötési ceremóniát.

Így alakult ez Győr városában is. Hosszú évtizedek óta a város vezetése, valamint az Anyakönyvi hivatal és az esküvők szervezésében oroszlánrészt vállaló Győri Művészeti és Fesztiválközpont fontos feladatának tekinti, hogy a polgári szertartás – ha a házasulóknak erre igényük van – mind a házasulók, mind pedig vendégeik számára maradandó élményt nyújtson. Mindehhez biztos hátteret ad számunkra, hogy a város hivatalos házasságkötő termei a Zichy-palotában kaptak helyet. A palotában több házasságkötő terem is rendelkezésükre áll, melyek méretükben, hangulatukban és árkategóriákban is eltérnek egymástól. Az ide vonatkozó információkat megtalálja az info@mufegyor.hu címen.

Az anyakönyvvezetők feladata fentiekből adódóan kettős. Munkánk során egyformán nagy súlyt fektetünk arra, hogy az általunk megkötött házasság maradéktalanul megfeleljen a törvényi előírásoknak és egyúttal – ha a házasulók ezt igénylik - nyújtson az ünnepség résztvevőinek olyan felemelő, ünnepélyes hangulatot, mely valóban pozitív élménnyé teszi a polgári szertartást.

A házasságkötés törvényi feltételeinek igazolásához magyar állampolgár házasulók részéről szükséges igazolni:

- a személyazonosságot, állampolgárságot és lakóhelyet (érvényes személyigazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély + lakcímigazolvány)

(az anyakönyvvezető feladata a személyes adatok és a családi állapot tisztázása, azonban ha a házasulók birtokában fellelhető születési anyakönyvi kivonatuk, illetve az előző házasságuk megszűnését igazoló irat, azt szíveskedjenek magukkal hozni.)(nőtlen és hajadon családi állapotot igazolni nem kell)

A fenti iratokkal a házasulók együttesen, személyesen jelentik be a házassági szándékot az előtt az anyakönyvvezető előtt, ahol a házasságot meg kívánják kötni. Házasságot lakóhelytől függetlenül, bárhol lehet kötni Magyarország területén. A házassági szándék bejelentésére harmadik személynek nem adható meghatalmazás.

A házasságot a szándék bejelentését követő 31. napon lehet leghamarabb megkötni.

(Ha a házasulók egyike nem magyar állampolgár, kérem keresse az anyakönyvvezetőt)

 

A házasságkötés nyilvános, azonban a házasulók kérésére van mód arra is, hogy kizárólag a két tanú jelenlétében mondják ki az igent. Ilyenkor kizárólag a törvényi részre szorítkozik az eljárás, minden külsőséget nélkülözve.

(A házasságkötési időpontokról a www.gyor.hu oldalon tájékozódhat)

Az ünnepélyes házasságkötés

Ahogy azt fentebb említettem, a Zichy-palotában megrendezésre kerülő házassági ceremóniák szervezése a Művészeti és Fesztiválközpont feladata. Az anyakönyvvezetőkkel való szoros együttműködéssel gondoskodnak az esemény méltó megünnepléséről. A feladatok megosztása oly módon történik, hogy az esküvő szervezők gondoskodnak a házasulók által igényelt szolgáltatások (zene, vers, gyertya, szülőköszöntő virág, pezsgő, gyűrűpárna stb. többet a info@mufegyor.hu ) megvalósulásáról, az anyakönyvvezető pedig - igazodva a házasulók igényeihez – ünnepi köszöntő beszéddel teszi maradandóvá a pillanatot.

Az anyakönyvvezető részéről elhangzó köszöntő, a házasulók kérésére, lehet személyre szóló is. Ehhez azonban a pár közreműködése is szükséges, hogy a közreműködő anyakönyvvezető megismerhesse a házasulókat. Ez történhet egy személyes beszélgetés által, vagy az élettörténet bővebb leírásával. Ha ilyen jellegű köszöntőt szeretnének, lehetőleg már a bejelentkezéskor jelezzék az anyakönyvvezető felé, ugyanis a szöveg megírása hosszabb időt vesz igénybe.

Házasságkötés a házasságkötő termen kívül

A jogalkotó - felismerve a változó igényeket – lehetővé tette azt, hogy törvényes lehessen az a házasság is, amelyet nem az arra kijelölt házasságkötő teremben kötöttek.

Ezek, az általunk külső helyszínen megkötött házasságok nem igénylik azt, hogy előtte két tanú jelenlétében, „titokban” a hivatalos helyiségben megkötődjön a házasság. A boldogító „igen”-t véleményünk szerint egyszer kell és lehet kimondani,ezért a külső helyszínen kötött házasság valódi házasságkötés.

A jogszabály ugyanakkor a külső helyszín engedélyezését feltételekhez köti, mely feltételek megvalósulása esetén vállalhatja az anyakönyvvezető a közreműködést. A házasulóknak – többek között - gondoskodni kell az ünnepi helyszín kialakításáról, hangosításról, illetve az anyakönyvi iratok biztonságáról. Az Önkormányzat a házasságkötések külső helyszínen történő megtartásának szabályairól rendeletet alkotott.

Költségek

A házassági eljárás illetékmentes eljárás. A házasulókat abban az esetben terheli díjfizetési kötelezettség, ha házasságkötésük időpontja hivatali időn kívülre esik (munkaidőn túli, péntek délután, szombat egész nap). A díj mértékét az 1/2011. (I. 31.) GYMJVÖ. rendelet tartalmazza.

 

Természetesen az igénybe vett szolgáltatások díja a házasulókat terhelik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyitva tartás

Hétfő 08.30-15.00
Kedd szünnap
Szerda 12.30-15.00
Csütörtök 08.00-17.30
Péntek szünnap

Ebédszünet 12.00-12.30

Elérhetőségek

9022 Győr, Liszt F. u. 20.
Tel.: 96/517-023

anyakonyv@gyor-ph.hu